top of page

WIE ZIJN WIJ?

Met ons 75-jarig bestaan zijn wij naast de gezelligste tafeltennisvereniging van Apeldoorn ook de oudste. We omschrijven onszelf als fanatiek, gezellig en als een plek waar iedereen zich welkom voelt.

Bij ons kan recreatief of in teamverband getafeltennist worden. Onze vereniging heeft in totaal 90 leden. In de competitie zijn veertien teams van ons actief, waarvan zeven jeugd- en zeven seniorenteams. We vinden het belangrijk dat om ieder lid zo goed als mogelijk te leren tafeltennissen en om te zorgen dat de leden het leuk hebben binnen de vereniging. Om dit waar te kunnen maken proberen we iedereen zo veel als mogelijk te begeleiden tijdens het leerproces.

GESCHIEDENIS

De oprichter van de eerste tafeltennisvereniging in Apeldoorn in 1946 onder de naam Unicum was de heer Tino Berkouwer. Zijn bijdrage aan het Apeldoornse tafeltennis zijn historisch gezien van grote invloed op de ontwikkeling van de sport tafeltennis in Apeldoorn. De NTTB heeft Tino Berkouwer gewaardeerd met het erelidmaatschap.

Unicum fuseerde na enige tijd met bedrijfsvereniging Sprenger (textielgroothandel) en speelde verder onder de naam Sprenger U.C. (Unicum Combinatie).

Rond 1966 besloot de vereniging voor de naam Torpedo te kiezen. In 1971 kwam de fusie van Torpedo met de CTVA (Christelijke Tafeltennis Vereniging Apeldoorn) tot stand werd de toenmalige naam verandert naar de huidige naam TTV De Veluwe. Dankzij het binnenhalen van grote sponsoren resp HiaPanels, Salto Lingerie en vooral drukkerij de Blaeuwe Werelt werd een glorierijke episode ingeluid. De naam van de vereniging werd telkens aan de sponsoren aangepast.

Vele spectaculaire topspelers konden in onze zaal bewonderd worden. Er werden zelfs zeven landskampioenschappen en een tiental nationale bekers veroverd. Ook werden er diverse individuele nationale kampioenschappen behaald. Onbetwist koploper met liefst zes nationale titels in het herenenkelspel is onze sterspeler Paul Haldan. De sfeer bij TTV De Veluwe bleek voor diverse topspelers zo aangenaam, dat ze er ook voor kozen om nu nog lid of donateur van TTV De Veluwe te willen blijven.

ACCOMMODATIE

Wij zijn gevestigd in Apeldoorn Noord aan de Buys Ballotstraat 80. Binnen de NTTB behoren we tot de afdeling Oost

Onze mooie accommodatie bestaat uit een zaal en een kantine. Tijdens de wedstrijden kunnen de leden bijkletsen in de kantine. De kantine beschikt over een dartbord, pooltafel, voetbaltafel en een tv. De zaal is voor onze leden zeven dagen per week beschikbaar.

DOLF KEIZER

IMG_0219.JPG

Spelersprofiel

Functie: Trainer en Voorzitter 

Speelstijl: Rechtshandig, allround

Typerende uitspraak: 'Fight!'.

Prestatie: Tweevoudig Apeldoorns Kampioen

De speler/ trainer historie van Dolf Keizer

Het zal rond 1957 geweest zijn, toen mijn zus, dolenthousiast het gezin vertelde over een prachtige tafeltennisdemonstatie op haar school de KHBS in Apeldoorn. Dit enthousiasme leidde ertoe, dat na aanschaf van een netje en twee batjes, op de eettafel in de woonkamer, hartstochtelijke wedstrijdjes gespeeld werden. Datzelfde jaar verraste onze vader ons met een door een timmerman vervaardigde tafeltennistafel. Die paste net in de garage en werd op de oprit opgesteld, waardoor de hele buurt fanatiek de sport beleefde.

In het toenmalige Kristalbad in Apeldoorn, werd gezwommen, gevoetbald, gevolleybald en er stonden twee tafeltennistafels, waar intensief gebruik van gemaakt werd. Kennelijk had het veel spelen effect, want tijdens de Schoolkampioenschappen, ik meen in 1958, werd één Kristalbadspeler kampioen en werd ondergetekende tweede. Een week later stonden twee voorzitters van de grootste tafeltennisverenigingen, Sprenger UC en De Brug, op de stoep, om mij, als veelbelovend tafeltennisser, voor hun vereniging te winnen. Mijn keuze viel op Sprenger UC.

Om een lang verhaal kort te maken: mijn ontwikkeling als speler, leidde tot het winnen van IJsselstreek 10 kampen, vele prijzen tijdens vele toernooien, twee maal kampioen van Apeldoorn. Samen met teamgenoten Hennie Klopper en Jaap van Hummel werd De Veluwe 1 kampioen en promoveerden we naar de hoofdklasse. Inmiddels was Sprenger UC gefuseerd met collega vereniging CTVA en gingen we verder onder de naam TTV De Veluwe.

Toen TTV De Veluwe onder de sponsornaam De Blauewe Werelt 7 keer kampioen van Nederland was geworden en 10 maal de nationale beker had gewonnen werd de geldkraan dichtgedraaid en besloot het toenmalige bestuur, de vaste barcommissie etc., er de brui aan te geven en moest er een nieuw bestuur gevormd worden.

De aftredende voorzitter wist de snaar van mijn clubliefde te bespelen en uiteindelijk besloot ik hem op te volgen. Deze bestuursfunctie heb ik acht jaar vervuld en heb na die acht jaar, een nieuwe voorzitter gezocht en gevonden.

Toen de vorige voorzitter, door persoonlijke omstandigheden gedwongen was een opvolger te zoeken, heb ik hem uit de brand geholpen, op voorwaarde, dat hij na zijn trieste huiselijk sores, weer aan zou treden. Het liep anders: na tien jaar voorzitterschap, mag ik de club nog steeds vertegenwoordigen en trachten, ieder lid, ongeacht leeftijd, talent, spelniveau te laten genieten van onze spectaculaire tafeltennissport.

DOLF
bottom of page